Középdöntő

A középdöntőre szóbeli prezentációval és gyakorlati feladattal (kreatív videó) készülnek a diákok

Középdöntő

Időpont: 2019. február 21-22. (csapatonként egy nap) 

Helyszín: Budapest, az MTA Könyvtárának előadóterme

FORMÁJA:

1. Szakmai prezentáció előadása max. 8 percben, amelyet a versenyzők a felkészülési időszakban készítenek el.

2. valamint a felkészülési időszakban készített (min. 90, max 180 másodperces) kreatív videó levetítése egy szakmai zsűri előtt. (a prezentáció előtt vagy után tetszés szerint)

A videó és prezentáció tartalma a témakiírásnak megfelelően: Hagyomány és modernitás-

Sorsfordítók a 20. században (ezen belül az 1930-as évektől az 1950- es évekig a politikai jobbra tolódástól az 1956-os forradalomig, és az azt követő megtorlásig tartó időszak kerül fókuszba) Történelmi emlékek (portrék, családtörténeti, helytörténeti, irodalomtörténeti vagy éppen hadtörténeti, kultúrtörténeti stb. vonatkozásban) jelenjenek meg benne. 

Részletesen a feladatkiírásról a felkészítőtanároknak küldött levélben és ITT>> 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

A 2018/19-es tanév fókusza a 20. századi ember személyes története, amely tükrözi a kor történelmi viharait, politikai, ideológiai szélsőségeit. Ezen sorsfordító személyek portréin keresztül tekintünk a 20. századra. Különösen fontos, hogy a diákok helyi történetek, életutak után kutassanak, hiszen így közelebb kerülhet hozzájuk a korszak történelme, kultúrája és megérthetik, hogyan formálja a történelem az emberi viselkedésmintákat, mi motiválja az emberek döntéseit és cselekedeteit.

Különösen értékes és érdekes módszer a 20. század megismerésében az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem, amikor a diákok interjúkat készítenek szem-, és fültanúkkal, a vizsgált kort megélőkkel, és ezeket a rögzített anyagokat feldolgozzák, értelmezik és beépítik a munkájukba. A módszert már az első fordulóban alkalmazhatják, hiszen a kreatív esszét is egy-egy huszadik századi életútról írják. A későbbiekben a második és harmadik fordulókra való felkészülésben pedig különösen felértékelődik a kutatómunka. A középdöntőn és a döntőn a diákok prezentálnak ,és színpadon szerepelnek, ahol felhasználják előzetesen készített (hang-és videó)anyagaikat. 

Témaválasztásunkat Esterházy V. Pál története inspirálta, aki életútjával szintén reprezentálja a 20. századot. 2019-ben van V. Pál halálának 30. évfordulója, ami különösen aktuálissá teszi ezt a témát. Szeretnénk, ha a diákok is felfedeznék a helyi sorsokat a maguk környezetében 

A második fordulót a Versenybizottság által felkért zsűri helyben értékeli. Elsősorban a szóbeli, másodsorban a kreatív gyakorlati versenyrészen elért eredmény dönt.
A középdöntőbe jutott valamennyi csapat ESTÖRI ajándékcsomagban részesül.

A második forduló alapján a 12 legjobb eredményt elérő csapat vehet részt az országos döntőn, Kismartonban. Ettől a számtól a Versenybizottság – amennyiben az eredmények alapján indokoltnak látja – eltérhet.

Bővebb információ: 
Mai: info@estori.hu